Συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ με αντιπροσωπεία της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών 11.04.2019

Συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ με αντιπροσωπεία της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών 11.04.2019

Συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ

με αντιπροσωπεία της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών

Συναντήθηκε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ με αντιπροσωπεία της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και αντάλλαξαν, σε γόνιμο και φιλικό κλίμα, απόψεις για την εμβάθυνση και περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας των Ελλήνων σκηνοθετών με την ΕΡΤ.

Κατά τη συνάντηση, παραδόθηκε στους εκπροσώπους της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών πίνακας με:

  • 56 Ελληνικά προγράμματα Κυριότητας (Αναθέσεις Παραγωγών) για το 2018, ύψους €4.671.053,86.
  • 18 Ελληνικά προγράμματα Κυριότητας (Αναθέσεις Παραγωγών) για το 2019, ύψους €329.803,55, με προβλεπόμενες δεσμεύσεις για το σύνολο του έτους ύψους €4.124.792,60 για 37 προγράμματα.
  • 419 Μισθώσεις Ελληνικού Προγράμματος (κινηματογραφικές ταινίες, ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ) για το 2018, ύψους €863.074,90.
  • 40 Μισθώσεις Ελληνικού Προγράμματος (κινηματογραφικές ταινίες, ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ) για το 2019, ύψους €24.144,32, με προβλεπόμενες δεσμεύσεις για το σύνολο του έτους ύψους €116.579,07 για 81 μισθώσεις.
  • 114 ταινίες-συμπαραγωγές με χρηματοδότηση 1,5% (Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις») για το 2018, ύψους €2.106.890,80.
  • 15 ταινίες-συμπαραγωγές με χρηματοδότηση 1,5% για το 2019, ύψους €511.085,17, με προβλεπόμενες δεσμεύσεις για το σύνολο του έτους ύψους €3.152.314,45 για 74 ταινίες.
  • 3 συμμετοχές-συμπαραγωγές εκτός 1,5% για το 2018, ύψους €188.773,00
  • 1 συμμετοχή-συμπαραγωγή εκτός 1,5% για το 2019, ύψους €9.192,00, με προβλεπόμενες δεσμεύσεις για το σύνολο του έτους ύψους €984.765,93 για 8 συμπαραγωγές.

Συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, να συνεχισθεί με διαρθρωμένο και συστηματικό τρόπο ο διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών.