ΡΙΚ – Τροποποίηση προγράμματος 17.07.2020

ΡΙΚ – Τροποποίηση προγράμματος 17.07.2020

Τροποποίηση προγράμματος ΡΙΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

21.05 Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)

(ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

22.00  Aιχμάλωτοι μιας προδοσίας

(ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.30   Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.45  Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική

(ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)

24.00  Πέτρινο Ποτάμι (Ε)

(ΑΡΧΕΙΟ)

01.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

02.30  Ειδήσεις

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)