Ανακοίνωση ΕΡΤ, 07.03.2019

Ανακοίνωση ΕΡΤ, 07.03.2019

Σχετικά με αναρτήσεις ιστοσελίδων περί δήθεν διαφημιστικής προβολής παράνομης στοιχηματικής εταιρείας από την ΕΡΤ, η διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης επισημαίνει τα εξής:

Ουδέποτε έχει διαφημιστεί από οποιοδήποτε Μέσο της ΕΡΤ εταιρεία, η οποία δεν διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, η ΕΡΤ επιφυλάσσεται για τη χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματός της, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της εταιρείας και το δημόσιο συμφέρον.