ΕΡΤ1 – Αλλαγή ώρας έναρξης: «Αθλητική Τετάρτη» & «Επίλογος» | 26.04.2023

ΕΡΤ1 – Αλλαγή ώρας έναρξης: «Αθλητική Τετάρτη» & «Επίλογος» | 26.04.2023

ΕΡΤ1 – Τροποποίηση προγράμματος

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα της ΕΡΤ1 την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 διαμορφώνεται ως εξής:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

22.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ – Νέο Επεισόδιο

24.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ με τον Βασίλη Μπακόπουλο  (αλλαγή ώρας έναρξης)

01.00 ΕΠΙΛΟΓΟΣ με τον Απόστολο Μαγγηριάδη  (αλλαγή ώρας έναρξης)

Νυχτερινές Επαναλήψεις

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..