Φωτογραφικό υλικό από την Press Day της Eurovision 2024

Φωτογραφικό υλικό από την Press Day της Eurovision 2024

Φωτογραφικό υλικό από την Press Day
της Eurovision 2024

Μαρίνα Σάττι
Μαρίνα Σάττι
Μαρίνα Σάττι
Solmeister, VLOSPA, Μαρίνα Σάττι, Nick Kodonas, OGE
Mecnun Giasar (Majnoon), Ζερόμ Καλούτα, Φωκάς Ευαγγελινός
Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Ειρήνη Δαμιανίδου, Μαρίνα Σάττι, Βασίλης Καραγιάννης, Mecnun Giasar (Majnoon), Ερασμία Μαρκίδη
Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Ειρήνη Δαμιανίδου, Μαρίνα Σάττι, Βασίλης Καραγιάννης, Mecnun Giasar (Majnoon), Ερασμία Μαρκίδη
Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Ειρήνη Δαμιανίδου, Μαρίνα Σάττι, Βασίλης Καραγιάννης, Mecnun Giasar (Majnoon), Ερασμία Μαρκίδη
Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Ειρήνη Δαμιανίδου, Μαρίνα Σάττι, Βασίλης Καραγιάννης, Mecnun Giasar (Majnoon), Ερασμία Μαρκίδη