Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για νέες ραδιοφωνικές παραστάσεις

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για νέες ραδιοφωνικές παραστάσεις

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων

για νέες ραδιοφωνικές παραστάσεις

Βασίλης Κανάκης, Τζόλυ Γαρμπή, Βέρα Ζαβιτσιάνου, Κώστας Κροντηράς

Έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για την παραγωγή ραδιοφωνικών θεατρικών έργων για το Δεύτερο και το Τρίτο Πρόγραμμα.

Και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες ξεπερνά η ανταπόκριση του θεατρικού κόσμου στην ανακοίνωση ότι η ΕΡΤ προχωρεί σε μια νέα πρωτοβουλία, με την οποία επιδιώκει να ανανεώσει τη μεγάλη παράδοσή της στο ραδιοφωνικό θέατρο. Δεκάδες προτάσεων έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής φόρμας. Καθώς το ενδιαφέρον εμφανίζεται συνεχώς αυξανόμενο, αποφασίστηκε να παραταθεί κατά μία εβδομάδα η προθεσμία υποβολής προτάσεων, η οποία έληγε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ανακοινώνονται διευκρινίσεις πάνω σε συχνές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων για την κατάρτιση των προτάσεων, οι οποίες αναφέρονται στο είδος, στη διάρκεια, στον προϋπολογισμό και σε άλλα θέματα σχετικά με τις ραδιοφωνικές παραστάσεις.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας της ΕΡΤ είναι να προσφέρει την απόλαυση του θεάτρου στο ραδιόφωνο στις γενιές που την έχουν γνωρίσει, και, ασφαλώς, να γαλουχήσει νέες γενιές θεατρόφιλων ακροατών. Συγχρόνως, η ΕΡΤ επιδιώκει να στηρίξει δημιουργικά τους σύγχρονους λειτουργούς του θεάτρου και να καταγράψει τις άξιες φωνές ανάμεσά τους. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει επαγγελματίες σκηνοθέτες, ηθοποιούς, συνθέτες και άλλους δημιουργούς, με αποδεδειγμένη καλλιτεχνική πορεία, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, που αφορά όλο το εύρος της ελληνικής και ξένης δραματουργίας.

Μπορείτε να δείτε την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαδικτυακό τόπο:

https://bit.ly/2UaYIEL

Οι ενδιαφερόμενοι εκτελεστές παραγωγής καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον κεντρικό διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ Α.Ε. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ.

Περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: [email protected]

Πέτρος Φυσσούν, Αγγέλικα Καπελλαρή, Ένα σταφύλι στον ήλιο, 1960
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ραδιοφωνικές παραστάσεις

-Πόσες αιτήσεις μπορεί να κάνει ένας ενδιαφερόμενος;

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν όσες προτάσεις επιθυμούν, την καθεμία ξεχωριστά.

-Μια ραδιοφωνική παράσταση πρέπει να ολοκληρώνεται σε μία εκπομπή;

Είναι προτιμητέο, προκειμένου να διατηρείται η αρτιότητα του θεατρικού έργου και να παραμένει αδιάσπαστη η ατμόσφαιρα τής παράστασης.

-Ποια είναι η διάρκεια της κάθε εκπομπής;

Ο αρχικός σχεδιασμός έχει οριστεί στα 60 λεπτά. Όμως, όταν το έργο και η παράσταση το απαιτούν, αυτή η διάρκεια δεν είναι δεσμευτική.

-Μπορεί κάποιος να συμμετέχει με διαφορετικές ιδιότητες στην ίδια ή σε διαφορετικές προτάσεις;

 Δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές των ενδιαφερομένων.

-Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να παρουσιάζονται για πρώτη φορά ή ενδιαφέρουν και έργα που έχουν παρασταθεί και στο παρελθόν;

Δεν υπάρχει περιορισμός στα προτεινόμενα έργα. Το ίδιο ισχύει και για τις παραστάσεις. Ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να προτείνει τη ραδιοφωνική μεταφορά μιας παράστασης που έχει ήδη παρουσιαστεί στη σκηνή.

-Μπορεί κάποιο έργο να προέρχεται από διαφορετικά είδη (λογοτεχνία, ποίηση, κ.λπ.);

Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος του προτεινόμενου έργου, εφόσον παρουσιάζεται σε δραματοποιημένη εκδοχή.

-Στην πρόταση χρειάζεται να συμπεριληφθεί το υποψήφιο θεατρικό έργο σε αρχείο μορφής PDF;

Δεν απαιτείται η κατάθεση κάποιου θεατρικού κειμένου, εκτός αν πρόκειται για ανέκδοτο έργο. Μια περίληψη στο πεδίο Σύντομη Περιγραφή είναι αρκετή.

Το θεατρικό έργο πρέπει να κατατίθεται από την εταιρεία παραγωγής/τον εκτελεστή παραγωγής;

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι εταιρεία, η οποία θα πρέπει να έχει στους σκοπούς της την παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος, και είναι φυσικό πρόσωπο, αυτό θα πρέπει να διατηρεί ατομική επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να έχει στις δραστηριότητές της την παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος.

-Θα μπορούσαν τα προτεινόμενα έργα να αφορούν παιδιά και εφήβους;

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε αφορά πρωτίστως θέατρο για ενήλικο κοινό. Αν υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον για παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά ή εφήβους, αυτό είναι δυνατό να ενθαρρύνει μια συνέχεια του προγράμματος σε δεύτερο χρόνο, με επιφύλαξη των διατάξεων του ΕΣΡ.

-Η ηχογράφηση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ ή σε ιδιωτικό στούντιο;

Εφόσον εγκριθεί μια αίτηση, η ηχογράφηση θα πρέπει να γίνει σε ιδιωτικό στούντιο με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση, και να παραδοθεί ολοκληρωμένη στην ΕΡΤ στον χρόνο τον οποίο θα προβλέπει η σύμβαση που θα υπογραφεί.

-Τι περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό;

Το συνολικό κόστος των δαπανών της προτεινόμενης παραγωγής: Τα δικαιώματα τού θεατρικού έργου, οι αμοιβές των καλλιτεχνικών συντελεστών, το κόστος της ηχογράφησης, η αμοιβή της παραγωγού εταιρείας. Δεδομένου ότι η ΕΡΤ θα έχει τα απεριόριστα δικαιώματα μετάδοσης απ’ όλα τα μέσα της.

-Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προτεινόμενη φόρμα για την κατάθεση του προϋπολογισμού, ανάλογη με εκείνη των τηλεοπτικών προγραμμάτων;

Δεν υπάρχει πρότυπο φόρμας.

πορεί να υποβάλει την αίτηση μια ΑΜΚΕ, αφού ορίζει το καταστατικό της την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών; Επίσης, μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση με ατομική εταιρεία φυσικού προσώπου;

Για να αναλάβει κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση παραγωγής, θα πρέπει, αν είναι νομικό πρόσωπο, να προκύπτει από το καταστατικό του και τους σκοπούς της εταιρείας ότι δραστηριοποιείται στην παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος ή εν γένει οπτικοακουστικών έργων και αν είναι φυσικό πρόσωπο, στις δηλωθείσες δραστηριότητες να είναι η παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος ή εν γένει οπτικοακουστικών έργων. Αν η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία έχει στους καταστατικούς της σκοπούς την παραγωγή προγράμματος, τότε μπορεί να υποβάλει πρόταση η εταιρεία. Το φυσικό πρόσωπο οφείλει να έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

-Ο ΚΑΔ «Υπηρεσίες Ηχογράφησης» (59201100) είναι επαρκής για την ανάθεση της εκτέλεσης παραγωγής των συγκεκριμένων προτάσεων;

Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ δεν καλύπτει την ανωτέρω προϋπόθεση.

-Τι είναι η «δήλωση ενδιαφέροντος-δέσμευσης των βασικών συντελεστών»; Πώς συντάσσεται, ποιος την υπογράφει και κατατίθεται μαζί με την πρόταση ή σε δεύτερο χρόνο;

Τη Δήλωση συντάσσει ο ενδιαφερόμενος Εκτελεστής Παραγωγής και περιλαμβάνει τους προτεινόμενους από αυτόν συντελεστές. Η Δήλωση αυτή συνυποβάλλεται με την Πρόταση.

-Τι προβλέπει η παράγραφος 7.1 του Κανονισμού «Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε.»;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον εν λόγω Κανονισμό μέσω του ακόλουθου link:

https://bit.ly/35gPu0h

Όπως συμβαίνει με όλες τις αναθέσεις, ο Εκτελεστής Παραγωγής αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον του ανατεθεί η εκτέλεση της παραγωγής να εξασφαλίσει για λογαριασμό της παραγωγού ΕΡΤ τα πάσης φύσεως δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του έργου που πρόκειται να παραχθεί από τους κατά περίπτωση δικαιούχους συντελεστές αυτού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικών και συγγενικών).

Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για ραδιοφωνική παραγωγή, οι σκηνοθέτες και θεατρικοί συγγραφείς, που είναι πνευματικοί δημιουργοί, μπορεί να είναι μέλη του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ΑΘΗΝΑ, που εκπροσωπεί σκηνοθέτες, σεναριογράφους και θεατρικούς συγγραφείς. Μπορεί, βέβαια, οι ανωτέρω κατηγορίες δημιουργών να μην είναι μέλη Οργανισμού και να απαιτείται η λήψη της σχετικής έγγραφης άδειας από τους ίδιους. Λόγω της πανδημίας, προσωρινή λήψη με ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπεται.

Για τους ηθοποιούς, που είναι κάτοχοι συγγενικών δικαιωμάτων, απαιτείται η λήψη ατομικά από τον καθένα άδειας εγγραφής σε υλικό φορέα, αναπαραγωγής κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, αλλά για τα νομίμως εγγραφέντα έργα, που μεταδίδονται μέσω ραδιοφώνου και που για την περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η συλλογική διαχείριση, τα σχετικά δικαιώματα αποδίδονται στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Ελλήνων Ηθοποιών ΔΙΟΝΥΣΟΣ, με τον οποίο επίσης η ΕΡΤ διατηρεί σύμβαση.

Τέλος, αναφορικά με τους μεταφραστές, που επίσης είναι δημιουργοί, εκπροσωπούνται όσοι είναι μέλη από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ΟΣΔΕΛ, αναφορικά όμως με τα εκδοτικά δικαιώματα. (Όσον αφορά τη ραδιοφωνική παραγωγή και μετάδοση, ο ανωτέρω Οργανισμός δεν έχει σύμβαση με την ΕΡΤ).

Η σχετική φόρμα για την άδεια αποκλειστικής εκμετάλλευσης του έργου, που αποτελεί Παράρτημα της σύμβασης ανάθεσης και πρέπει να υπογράφεται μεταξύ του εκτελεστή παραγωγής και των δημιουργών-κατόχων συγγενικών δικαιωμάτων, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, παραδίδεται στον εκτελεστή μετά τη λήψη της απόφασης ανάθεσης σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

-Τα κονδύλια θα δοθούν από την ΕΡΤ προκαταβολικά/κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της παραγωγής ή μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του project σε κατάλληλο αρχείο;

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός θα αποπληρωθεί βάσει τιμολογίων (έστω πιστωτικών) και των απαιτούμενων παραστατικών, μετά την παράδοση και τον έλεγχο του ραδιοφωνικού προγράμματος που θα έχει συμφωνηθεί και παραχθεί.

-Υπάρχει χρονικός περιορισμός από την ημερομηνία της έγκρισης μέχρι και την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου;

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τόσο των αιτήσεων όσο και της τελικής επιλογής των προτάσεων, θα οριστεί η ημερομηνία παράδοσης του ηχογραφημένου υλικού, βάσει του προγραμματισμού της ΕΡΤ κατ’ απόλυτη επιλογή της.