ΣυμμΕΡΤεχω: Δράση Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ – Δήμου Αγίας Παρασκευής 04.10.2018

ΣυμμΕΡΤεχω: Δράση Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ – Δήμου Αγίας Παρασκευής 04.10.2018

ΣυμμΕΡΤεχω: Δράση Κοινωνικής Ευθύνης

της ΕΡΤ – Δήμου Αγίας Παρασκευής

Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 από τις  12:00 έως τις 14:00, η ΕΡΤ σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, ξεκινά στον χώρο της τη λειτουργία του «Κινητού Πράσινου Σημείου». Πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο θα επισκέπτεται κάθε Πέμπτη συγκεκριμένες ώρες τον προαύλιο χώρο του Ραδιομεγάρου και θα συλλέγει υλικά, τα οποία δεν είναι εύκολο να διατεθούν.

Βασικό πυλώνα του σχεδιασμού της Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΕΡΤ αποτελεί ο τομέας της προστασίας του Περιβάλλοντος, με έμφαση στην Ανακύκλωση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Με τη δράση αυτή, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των εργαζομένων της ΕΡΤ σε θέματα Κοινωνικής Ευθύνης, με σκοπό τη διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών.

Στο «Κινητό Πράσινο Σημείο» συλλέγονται:

  • Μπαταρίες
  • Λαμπτήρες & φωτιστικά σώματα
  • Μικρές ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές
  • Ξύλινα παιχνίδια
  • Μικροαντικείμενα
  • Βιβλία
  • CD & δίσκοι
  • Πλαστικά καπάκια

Τα οφέλη από τη συνεργασία αυτή είναι πολλά και αλληλένδετα μεταξύ τους:

– Εύκολη πρόσβαση για τους εργαζόμενους

– Διευκόλυνση του έργου του Δήμου στον οποίο δραστηριοποιείται η ΕΡΤ

– Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργαζομένων

– Ανακύκλωση ειδικών υλικών που δεν ανακυκλώνονται εύκολα

– Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών

– Διαμόρφωση νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς

Με σύνθημα «ΣυμμΕΡΤεχω» και κεντρικό μήνυμα «Η ΕΡΤ για την Κοινωνία» η ΕΡΤ, μέσω του τμήματος ΚΕΕΠ και της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους εργαζόμενους της ΕΡΤ να υιοθετήσουν τη δράση αυτή.