ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Η ΕΡΤ Α.Ε. απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε Έλληνες συνθέτες, για να καταθέσουν έργα τους, με στόχο τη δημόσια παρουσίασή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ Α.Ε., ανταποκρινόμενα στο θεσμικό τους ρόλο και προκειμένου να δώσουν το βήμα και την ευκαιρία στους Έλληνες συνθέτες να παρουσιάσουν τα έργα τους σε δημόσια εκτέλεση, τους προσκαλεί να αποστείλουν στην ΕΡΤ Α.Ε. ένα έργο τους.

Το έργο αυτό μπορεί να είναι: Συμφωνικό, Χορωδιακό, Μουσική δωματίου. Η διάρκειά του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 λεπτά.

Στο ίδιο πλαίσιο, μπορούν επίσης, να αποστείλουν Ελληνικά τραγούδια (από 3 και μέχρι 5 συνολικά).

Αρμόδια επιτροπή της ΕΡΤ Α.Ε. θα εξετάσει τα έργα, προκειμένου να αποφασίσει ποια από αυτά θα ενταχθούν στον προγραμματισμό της νέας καλλιτεχνικής περιόδου, των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας:

  • Το score (έντυπο ή σε μορφή pdf ) καθώς και το ηχητικό αρχείο (σε μορφή mp3) με το έργο τους στο email: dmsynola@ert.gr
  • Σε μορφή CD το μουσικό έργο μπορεί να σταλεί στην εξής Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 153-42 (Α’ Όροφος γρ. Ρ.103).

Πληροφορίες στο τηλ. 210 6075175.

Η υποβολή των Έργων ξεκινά την 1η Ιουνίου και λήγει την 30η Ιουνίου 2018.