Ενημερωτικές εκπομπές από την ΕΡΑ για τη Θεματική Εβδομάδα στα γυμνάσια

Ενημερωτικές εκπομπές από την ΕΡΑ για τη Θεματική Εβδομάδα στα γυμνάσια

Ενημερωτικές εκπομπές από την ΕΡΑ για τη Θεματική Εβδομάδα στα γυμνάσια

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το θεσμό της Θεματικής Εβδομάδας τόσο των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί) όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Ραδιοφωνία, προχώρησε στην πραγματοποίηση σχετικών ενημερωτικών εκπομπών.

Το πρόγραμμα της Θεματικής Εβδομάδας, που καθιερώθηκε για πρώτη φορά  φέτος και ήδη υλοποιείται σε όλα τα γυμνάσια της χώρας με τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα»,  εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες.

Οι ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αυτές τις ενημερωτικές εκπομπές τις εξής τρεις εβδομάδες: 24-30 Απριλίου, 8-14 Μαΐου και 15-21 Μαΐου 2017.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

 «Εθισμός και εξαρτήσεις: Πρόληψη και αντιμετώπιση»

(Εβδομάδα 24-30 Απριλίου 2017)

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (91,6 και 105,8):

Καθημερινή ζωντανή εκπομπή 15:00-16:00, από τη Δευτέρα 24 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Το «5λεπτο του ειδικού» (ώρα μετάδοσης 11:55 και σε επανάληψη στις 21:55) από τη Δευτέρα 24 έως και την Κυριακή 30 Απριλίου 2017.

ΕΡΑ ΣΠΟΡ (101,8):   

Καθημερινή ζωντανή εκπομπή 13:00-14:00, από τη Δευτέρα 24 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Το «5λεπτο του ειδικού» (ώρα μετάδοσης 10:05 και σε επανάληψη στις 15:05) από τη Δευτέρα 24 έως και την Κυριακή 30 Απριλίου 2017.

KOSMOS (93,6 και 107):

Καθημερινή ζωντανή εκπομπή 14:00-15:00, από τη Δευτέρα 24 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Το «5λεπτο του ειδικού» (ώρα μετάδοσης 09:00 και σε επανάληψη στις 19:00) από τη Δευτέρα 24 έως και Κυριακή 30 Απριλίου 2017.

«Έμφυλες ταυτότητες»

(Εβδομάδα 08-14 Μαΐου 2017)

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (91,6 και 105,8):

Καθημερινή ζωντανή εκπομπή 15:00-16:00, από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Το «5λεπτο του ειδικού» (ώρα μετάδοσης 11:55 και σε επανάληψη στις 21:55) από τη Δευτέρα 8 έως και την Κυριακή 14 Μαΐου 2017.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (103,7 και 102,9):

Καθημερινή ζωντανή εκπομπή 10:00-11:00, από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Το «5λεπτο του ειδικού» (ώρα μετάδοσης 08:55 και σε επανάληψη στις 18:55) από τη Δευτέρα 8 έως και την Κυριακή 14 Μαΐου 2017.

KOSMOS (93,6 και 107):

Καθημερινή ζωντανή εκπομπή 13:00-14:00, από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017.

Το «5λεπτο του ειδικού» (ώρα μετάδοσης 09:00 και σε επανάληψη στις 19:00) από τη Δευτέρα 8 έως και την Κυριακή 14 Μαΐου 2017.

«Διατροφή και ποιότητα ζωής»

(Εβδομάδα 15-21 Μαΐου 2017)

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (91,6 και 105,8):

Καθημερινή ζωντανή εκπομπή 15:00-16:00, από τη Δευτέρα 15 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

Το «5λεπτο του ειδικού» (ώρα μετάδοσης 11:55 και σε επανάληψη στις 21:55) από τη Δευτέρα 15 έως και την Κυριακή 21 Μαΐου 2017.

ΕΡΑ ΣΠΟΡ (101,8):   

Καθημερινή ζωντανή εκπομπή 13:00-14:00, από τη Δευτέρα 15 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

Το «5λεπτο του ειδικού» (ώρα μετάδοσης 10:05 και σε επανάληψη στις 15:05) από τη Δευτέρα 15  έως και  την Κυριακή 21 Μαΐου 2017.

 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (103,7 και 102,9):

Καθημερινή ζωντανή εκπομπή 10:00-11:00, από τη Δευτέρα 15 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017.

Το «5λεπτο του ειδικού» (ώρα μετάδοσης 08:55 και σε επανάληψη στις 18:55) από τη Δευτέρα 15 έως και την Κυριακή 21 Μαΐου 2017.