«Μουσικές αφηγήσεις» στο Τρίτο Πρόγραμμα 17.09.2017

«Μουσικές αφηγήσεις» στο Τρίτο Πρόγραμμα 17.09.2017

«Μουσικές αφηγήσεις» στο Τρίτο Πρόγραμμα

«Χρυσούλα» του Γεωργίου Βιζυηνού

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 09:00

vizynos-3

Το διήγημα «Χρυσούλα» του Γεωργίου Βιζυηνού (1849-1896), παρουσιάζει η ραδιοφωνική παραγωγός Άννα Σακαλή από την εκπομπή «Μουσικές αφηγήσεις», που μεταδίδεται την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9 το πρωί, από τις συχνότητες του Τρίτου Προγράμματος.

Το συγκεκριμένο διήγημα του Γεωργίου Βιζυηνού κέρδισε το Α΄ Βραβείο στον πρώτο διαγωνισμό διηγήματος του περιοδικού «Η Εστία», το 1883.

Ο Γεώργιος Βιζυηνός αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του 19ου αιώνα, στο χώρο των Γραμμάτων και των επιστημών. Ανοίγει νέους ορίζοντες, φέρνοντας τις ιδέες της Ευρώπης. Το συγγραφικό του έργο αποτελεί πηγή πληροφοριών για τις παιδαγωγικές αρχές και τις πρακτικές διδασκαλίας της εποχής του, καθώς και για την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Μέσα από το έργο του αμφισβητεί τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους της εποχής του και προτείνει νέες μεθόδους και αρχές παιδαγωγικής. Οι φιλοσοφικές, αισθητικές και ψυχολογικές μελέτες του, αποτελούν οδηγίες-εργαλεία στο παιδαγωγικό έργο του δασκάλου. Παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου: ενδιαφέρεται και αγαπά τον μαθητή, κάνει διάλογο μαζί του, διδάσκει τον αντίλογο και την επιχειρηματολογία, έχει υπομονή, επιείκεια ή αυστηρότητα όπου απαιτείται. Αντιθέτως, κατακρίνει την αυταρχικότητα του δασκάλου. Επίσης, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του μαθητή: κριτική σκέψη, «μίμηση» υγιών προτύπων, αυτενέργεια και προσωπική δημιουργία. Κληροδότησε στους μεταγενέστερους ένα πλήθος λογοτεχνικών έργων και φιλοσοφικών μελετών με στοιχεία Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Επιστήμης.

«Χρυσούλα»: «Εν έτει 1852, τη 14η Σεπτεμβρίου ημέρα καθ’ ην η ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει την Ύψωσιν του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ο μικρός ναΐσκος του εν τη βορειοδυτική άκρα της Ευβοίας χωρίου Καστριού μετέχων της χαρμοσύνου εορτής αφύπνιζεν από του εωθινού τους ευαρίθμους κατοίκους δια των επανειλημμένων ήχων του σημάντρου του, όπερ έκρουε μετ’ εξόχου ζέσεως την πρωίαν εκείνην η γηραιά νεωκόρος. Είχε δ’ έλθη ο εφημέριος παπά Σωτήρης από της προηγουμένης εσπέρας εις το χωρίον ίνα λειτουργήση εν τω εκκλησιδίω, όπερ ετιμάτο επ’ ονόματι της Παναγίας. Ως συμβαίνει εις τα πλείστα μικρά χωρία της Ελλάδος, επειδή ουδ’ οι πτωχοί Καστριώται, ουδέ των άλλων γειτονικών χωρίων οι κάτοικοι ηδύναντο δια των ευαρίθμων εισοδημάτων αυτών να διατηρώσιν έκαστον ίδιον ιερέα, ο σεβάσμιος παπά Σωτήρης ήτο εφημέριος πέντε χωρίων, εν οις ελειτούργει εναλλάξ κατά πάσαν Κυριακήν ή μεγάλην εορτήν……».

Παραγωγή-παρουσίαση:  Άννα Σακαλή.

Συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 & 95,6!

Info:

Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 09:00

«Μουσικές αφηγήσεις» στο Τρίτο Πρόγραμμα

«Χρυσούλα» του Γεωργίου Βιζυηνού

Live Streaming: webradio.ert.gr/trito

Facebook: https://www.facebook.com/tritoprogramma