ΕΡΤ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υβριδικό περιεχόμενο 04.04.2018

ΕΡΤ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υβριδικό περιεχόμενο 04.04.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υβριδικό περιεχόμενο

Η ΕΡΤ καταθέτει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παραγωγή περιεχομένου και τη δημιουργία εφαρμογής διαδραστικού περιεχομένου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υβριδική τηλεόραση (HbbTV) και όλα τα τεχνολογικά μέσα/συσκευές από τα οποία η ΕΡΤ μεταδίδει περιεχόμενο μέσω διαδικτύου.

Με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος η ΕΡΤ ενθαρρύνει νέους δημιουργούς να καταθέσουν καινοτόμες ιδέες με σύγχρονη αισθητική και αφηγηματικές δομές (π.χ. cross-media και non-linear storytelling), καθώς και για προγράμματα που απευθύνονται σε νεανικά κοινά και  αφορούν στις νέες τεχνολογίες, στο διαδίκτυο κ.λπ.

Οι προτάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Περιεχομένου Υβριδικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΡΤ.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης, τα σχετικά έντυπα, καθώς και χρηστικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ http://company.ert.gr/category/proskliseis/ και στη Διαύγεια, στη διεύθυνση  https://diavgeia.gov.gr/f/ertae. Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο http://company.ert.gr