ΡΙΚ – Τροποποιήσεις προγράμματος 17-20.05.2020

ΡΙΚ – Τροποποιήσεις προγράμματος 17-20.05.2020

Τροποποιήσεις προγράμματος ΡΙΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑЇΟΥ 2020

…………………………………………………………………………………………

20.00  Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

21.05  Παραδοσιακή Βραδιά

 (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

 23.00  Ειδήσεις

 (ΑΠΟ ΡΙΚ ΕΝΑ)

………………………………………………………………………………………

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑЇΟΥ 2020

………………………………………………………………………………………..

21.05 Χάλκινα Χρόνια  

(ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

22.00  EU 4 U

(ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.00   Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

…………………………………………………………………………………………..

04.30  Πέτρινο Ποτάμι (Ε)

(ΑΡΧΕΙΟ)

05.30  EU 4 U

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

06.30  Καμώματα τζι Αρώματα

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

…………………………………………………………………………………………

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑЇΟΥ 2020

………………………………………………………………………………………

21.05 Χάλκινα Χρόνια

(ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

22.00    Φάκελοι

(ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.00   Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

…………………………………………………………………………………………

04.30  Πέτρινο Ποτάμι (Ε)

(ΑΡΧΕΙΟ)

05.30    Φάκελοι

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

06.30  Καμώματα τζι Αρώματα

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

…………………………………………………………………………………………