ΡΙΚ – Τροποποίηση προγράμματος 05.06.2021

ΡΙΚ – Τροποποίηση προγράμματος 05.06.2021

ΡΙΚ – Τροποποίηση προγράμματος

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 

07.45   Road Trip (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

08.15  Βήματα στην άμμο (Ε)         

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

08.45   Στην Άκρη του Παράδεισου (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

09.30 Καμώματα Τζι Αρώματα (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

11.00  Λούνα Πάρκα (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

12.00 Μουσικό Ραντεβού (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

12.30  Γυναίκα της Κύπρου (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

13.30  Σπίτι στη Φύση

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

14.00   Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

14.15   Προσωπογραφίες

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

15.00  Μαζί/Birlikte

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

16.00  EU 4U (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

17.00   ΑrtCafe

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18.00 Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)           

18.15   Κυπριώτικο Σκετς (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

19.20  Λούνα Πάρκ

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)           

20.00   Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

21.05   H Ζωή μας ένα Τραγούδι

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.00   Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.15 Ειδήσεις στην αγγλική και τουρκική

(ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)

23.30  Γυναίκα της Κύπρου

(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

00.30   Βήματα στην άμμο (Ε)        

(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

01.00  ΑrtCafe

 (DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

02.00   Ειδήσεις

(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

03.30  EU 4U (Ε)

(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

04.30 H Ζωή μας ένα Τραγούδι

(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

06.00 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)

(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

07.00 Λούνα Πάρκ    

(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)