Ανακοίνωση ΔΣ ΕΡΤ 19.06.2017

Ανακοίνωση ΔΣ ΕΡΤ 19.06.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε να αναθέσει στον Πρόεδρο ΔΣ Διονύση Τσακνή τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε., έως τον διορισμό νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.