ΕΡΤ2 – Ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος | 11-16.12.2022

ΕΡΤ2 – Ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος | 11-16.12.2022

Για να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα του προγράμματος, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.