ΕΡΤ2 – Τροποποιήσεις και ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος | 09-17.06.2022

ΕΡΤ2 – Τροποποιήσεις και ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος | 09-17.06.2022

ΕΡΤ2 – Τροποποιήσεις και ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος

Για να δείτε τις τροποποιήσεις και το ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος, πατήστε εδώ.
Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.