ΕΡΤ2 – Τροποποιήσεις προγράμματος: «Διασπορά – παροικίες – ευεργεσία. Από το εγώ...

ΕΡΤ2 – Τροποποιήσεις προγράμματος: «Διασπορά – παροικίες – ευεργεσία. Από το εγώ στο εμείς» | 17 & 24.01.2022

Για να δείτε τις τροποποιήσεις, πατήστε εδώ.
Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.