ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION 2019

ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION 2019

Δελτίο Τύπου

ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION 2019

 

Ο 64os Διαγωνισμός Τραγουδιού της EUROVISION θα πραγματοποιηθεί στο Τέλ Αβίβ, Ισραήλ και περιλαμβάνει τους δύο Ημιτελικούς στις 14 και 16 Μαΐου 2019  και τον Τελικό στις 18 Μαΐου 2019.

Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν τη διοργάνωση, πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία διαπιστεύσεων, την ευθύνη της οποίας έχει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤ.

Κάθε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας μπορεί να διαπιστεύσει συνολικά μέχρι δύο (2) άτομα ενώ τα άλλα Μέσα Ενημέρωσης μπορούν να διαπιστεύσουν έναν (1) δημοσιογράφο.

Επισημαίνεται ότι βάσει του ισχύοντος κανονισμού της EBU: α) η απόφαση για τη χορήγηση ή μη διαπίστευσης σε δημοσιογράφους ή τεχνικούς επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της EBU ή/και του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που διοργανώνει τον διαγωνισμό. β) Οι διαπιστευμένοι οφείλουν να επιστρέψουν αμέσως τις κάρτες διαπίστευσης στην EBU ή στον διοργανωτή εφόσον τους ζητηθεί για οποιονδήποτε λόγο. γ) Η Υποβολή Αιτήματος για διαπίστευση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του/της ενδιαφερόμενου/ης των όρων που αποτυπώνονται στα Εγχειρίδια Διαπίστευσης του Διαγωνισμού και, ιδιαίτερα, στο «Privacy Notice for Accreditation at the Eurovision Live Events», στο «Terms and Conditions for Accreditation to the 2019 Eurovision Song Contest», καθώς και στο «Accreditation Handbook – part 2».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτημα διαπίστευσης, μέσω της πλατφόρμας της EBU «Accredion» (https://ebu.accredion.com) ως εξής:

  1. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία λογαριασμού στο Accredion.
  2. Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός, οι ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται («Log in») στην πλατφόρμα, επιλέγουν «Eurovision Song Contest», «TEL AVIV 2019» και στη συνέχεια – στον κατάλογο διαθέσιμων επιλογών αριστερά –
    «My Application».
  3. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν «P» (Press) για δημοσιογραφική διαπίστευση.
  4. Ακολουθεί η υποβολή των στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν τη χώρα (group) από τον φορέα της οποίας θα ζητήσουν διαπίστευση. Από την Ελλάδα και την ΕΡΤ δικαιούνται να αιτηθούν για διαπίστευση όσοι/ες εδρεύουν στη χώρα μας.

Αιτήματα γίνονται δεκτά έως την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της αλλαγής στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι/ες για την ορθότητα και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤ, στα τηλέφωνα: 210 607.54.05, 210 609.25.30 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00 – 15:00).