Οι δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις για τη EUROVISION 2020

Οι δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις για τη EUROVISION 2020

Οι δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις

για τη EUROVISION 2020

Προθεσμία έως την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

 

Ο 65os Διαγωνισμός Τραγουδιού της EUROVISION θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Περιλαμβάνει τους δύο Ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου 2020  και τον Τελικό στις 16 Μαΐου 2020.

Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί οι οποίοι επιθυμούν να καλύψουν τη διοργάνωση πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία διαπιστεύσεων, την ευθύνη της οποίας έχει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤ.

Κάθε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας μπορεί να διαπιστεύσει δημοσιογραφικά συνολικά μέχρι δύο (2) άτομα ενώ τα άλλα Μέσα Ενημέρωσης μπορούν να διαπιστεύσουν έναν (1) δημοσιογράφο.

Επισημαίνεται ότι βάσει του ισχύοντος κανονισμού της EBU:

α) η απόφαση για τη χορήγηση ή μη διαπίστευσης σε δημοσιογράφους ή τεχνικούς επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της EBU ή/και του Ολλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που διοργανώνει τον διαγωνισμό.

β) Οι διαπιστευμένοι οφείλουν να επιστρέψουν αμέσως τις κάρτες διαπίστευσης στην EBU ή στον διοργανωτή εφόσον τους ζητηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

γ) Η υποβολή αιτήματος για διαπίστευση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του/της ενδιαφερόμενου/ης των όρων που αποτυπώνονται στα Εγχειρίδια Διαπίστευσης του Διαγωνισμού και, ιδιαίτερα, στο «Privacy Notice for Accreditation at the Eurovision Live Events», στο  «Terms and Conditions for Accreditation to the 2020 Eurovision Song Contest», καθώς και στο «Accreditation Handbook – part 2».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτημα διαπίστευσης, μέσω της πλατφόρμας της EBU «Accredion» (https://ebu.accredion.com) ως εξής:

  1. Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία λογαριασμού στο Accredion.
  2. Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός, οι ενδιαφερόμενοι/ες εισέρχονται («Log in») στην πλατφόρμα, επιλέγουν «Apply for Accreditation» και στη συνέχεια «Eurovision Song Contest- Rotterdam 2020».

Τέλος επιλέγουν «P» (Press) για δημοσιογραφική διαπίστευση.

  1. Ακολουθεί η υποβολή των στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φωτογραφίες Διαπίστευσης

  • Απαιτείται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου (λήψη εντός τελευταίων 6 μηνών), σε απλό λευκό φόντο.
  • Το πρόσωπο κοιτά απ’ ευθείας την κάμερα και φαίνεται ολόκληρο.
  • Ουδέτερη έκφραση προσώπου – μάτια ανοιχτά και χωρίς γυαλιά (ή γυαλιά ηλίου).
  • Καθαρή εικόνα χωρίς φίλτρα. Δεν γίνονται δεκτές selfies.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν τη χώρα (Team) από το φορέα της οποίας θα ζητήσουν διαπίστευση. Από την Ελλάδα και την ΕΡΤ δικαιούνται να αιτηθούν για διαπίστευση όσοι/ες εδρεύουν στη χώρα μας. Αιτήματα γίνονται δεκτά έως την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι/ες για την ορθότητα και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤ, στα τηλέφωνα: 210 6075405, 210 6092530 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00 – 15:00).

Για να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα ιδιωτικότητας στα ελληνικά πατήστε εδώ.