ΕΡΤ1 – Τροποποιήσεις προγράμματος 16-20.07.2018

ΕΡΤ1 – Τροποποιήσεις προγράμματος 16-20.07.2018

Τροποποιήσεις προγράμματος ΕΡΤ1

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

……………………………………………………………………………………………………….

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ  W

16.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΡΩΣΙΑ 2018 (Ε) GR

«Οι καλύτεροι αγώνες»             

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ/Δελτίο για Πρόσφυγες  W

………………………………………………………………………………………………………..

Δεν θα μεταδοθεί το ξένο ντοκιμαντέρ «SOMEWHERE ON EARTH» (E) και «EIGHTIES» (E).

Οι νυχτερινές επαναλήψεις διαμορφώνονται ως εξής:

24.00  ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «Agatha Christie’s Marple» (Ε) ημέρας   

02.00 ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Ε) ημέρας  W

03.45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «SEASIDE HOTEL» (Ε) ημέρας   

04.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «THE  AFFAIR» (Ε)  ημέρας  

05:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ  W

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

……………………………………………………………………………………………………….

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ  W

16.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΡΩΣΙΑ 2018 (Ε)  GR

«Οι καλύτεροι αγώνες»      

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ/Δελτίο για Πρόσφυγες  W

………………………………………………………………………………………………………..

Δεν θα μεταδοθεί το ξένο ντοκιμαντέρ «SOMEWHERE ON EARTH» (E) και «WALLS».

Οι νυχτερινές επαναλήψεις διαμορφώνονται ως εξής:

24.00  ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «Agatha Christie’s Marple» (Ε) ημέρας   

02.00 ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Ε) ημέρας  W

03.45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «SEASIDE HOTEL» (Ε) ημέρας   

04.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «THE  AFFAIR» (Ε)  ημέρας  

05:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ  W

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

……………………………………………………………………………………………………….

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ  W

16.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΡΩΣΙΑ 2018  (Ε)   GR

«Οι καλύτεροι αγώνες»                  

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ/Δελτίο για Πρόσφυγες  W

………………………………………………………………………………………………………..

Δεν θα μεταδοθεί το ξένο ντοκιμαντέρ «SOMEWHERE ON EARTH» (E) και «WALLS».

Οι νυχτερινές επαναλήψεις διαμορφώνονται ως εξής:

24.00  ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «Agatha Christie’s Marple» (Ε) ημέρας   

02.00 ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Ε) ημέρας  W

03.45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «SEASIDE HOTEL» (Ε) ημέρας   

04.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «THE  AFFAIR» (Ε)  ημέρας  

05:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ  W

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

……………………………………………………………………………………………………….

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ  W

16.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΡΩΣΙΑ 2018 (Ε)  GR

«Οι καλύτεροι αγώνες»            

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ/Δελτίο για Πρόσφυγες  W

………………………………………………………………………………………………………..

Δεν θα μεταδοθεί το ξένο ντοκιμαντέρ «SOMEWHERE ON EARTH» (E) και «WALLS».

Οι νυχτερινές επαναλήψεις διαμορφώνονται ως εξής:

24.00  ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «Agatha Christie’s Marple» (Ε) ημέρας  

02.00 ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Ε) ημέρας  W

03.45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «SEASIDE HOTEL» (Ε) ημέρας   

04.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «THE  AFFAIR» (Ε)  ημέρας  

05:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ  W

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

……………………………………………………………………………………………………….

15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ  W

16.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΡΩΣΙΑ 2018 (Ε)   GR

«Οι καλύτεροι αγώνες»            

18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ+ΑΘΛΗΤΙΚΑ+ΚΑΙΡΟΣ/Δελτίο για Πρόσφυγες  W

………………………………………………………………………………………………………..

Δεν θα μεταδοθεί το ξένο ντοκιμαντέρ «SOMEWHERE ON EARTH» (E) και «WALLS».

Οι νυχτερινές επαναλήψεις διαμορφώνονται ως εξής:

24.00  ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «Agatha Christie’s Marple» (Ε) ημέρας   

02.00 ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Ε) ημέρας  W

03.45 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «SEASIDE HOTEL» (Ε) ημέρας   

04.40 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ: «THE  AFFAIR» (Ε)  ημέρας  

05:40 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ  W