ΕΡΤ – ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION 2017

ΕΡΤ – ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION 2017

 

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της  2017 θα πραγματοποιηθεί στο Κίεβο και περιλαμβάνει τους δύο Ημιτελικούς στις 9 και 11 Μαΐου και τον Τελικό στις 13 Μαΐου.  Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον 1ο Ημιτελικό της 9ης Μαΐου.

Για όσους δημοσιογράφους και τεχνικούς επιθυμούν να καλύψουν τη διοργάνωση, πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία διαπιστεύσεων, την ευθύνη για τις οποίες έχει η  Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ.

Kάθε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας μπορεί να διαπιστεύσει συνολικά μέχρι τρία (3) άτομα, ενώ τα άλλα Μέσα Ενημέρωσης μπορούν να διαπιστεύσουν έναν (1) δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με την EBU, το Μέσο που αιτείται τη διαπίστευση πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Επισημαίνεται ότι βάσει του ισχύοντος κανονισμού της EBU: α) η απόφαση για τη χορήγηση ή μη διαπίστευσης σε δημοσιογράφους ή τεχνικούς επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της EBU ή/και του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που διοργανώνει τον διαγωνισμό. β) Μεμονωμένα άτομα ή Μέσα που έχουν διαπιστευθεί σε προηγούμενες διοργανώσεις, ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν στον φορέα που αναλαμβάνει τη χορήγηση διαπιστεύσεων δείγματα εργασίας τους από κάλυψη προηγούμενων διοργανώσεων. γ) Οι διαπιστευμένοι οφείλουν να επιστρέψουν αμέσως τις κάρτες διαπίστευσης στην EBU ή στον διοργανωτή, εφόσον αυτό για οποιονδήποτε λόγο τους ζητηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: http://www.eurovision.tv/upload/2017/AccreditationHandbook2017.pdf

Για τη διαπίστευση απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Γραπτή επιστολή του Μέσου που επιθυμεί τη διαπίστευση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Προϊστάμενο ή Διευθυντή με το email και το τηλέφωνο επικοινωνίας του, στην οποία να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η ειδικότητα του αιτούντος (δημοσιογράφος, κάμεραμαν, ηχολήπτης, κλπ), το τηλέφωνο επικοινωνίας του αιτούντος, καθώς και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε αιτούντος ξεχωριστά.
  2. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται το ΑΦΜ της επιχείρησης, ο αριθμός εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο, το email και η ταχυδρομική διεύθυνση του Μέσου.
  3. Φωτοτυπία του διαβατηρίου και της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.
  4. Ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ) του αιτούντος.
  5. Μία έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου (με ανάλυση τουλάχιστον 400 x 600 pixels).

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τη  Δευτέρα 27 Μαρτίου, με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ή να παραδοθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στην παρακάτω διεύθυνση:

 Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION»

ΓΡΑΦΕΙΟ  Τ415

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432

153 42 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα δικαιολογητικά μπορούν, έπειτα από την απαραίτητη σάρωση (scanning), να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected], με την επισήμανση «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ-ΓΙΑ ΤΗ EUROVISION». 

Ας σημειωθεί, ότι μετά  το πέρας της προθεσμίας (Δευτέρα 27 Μαρτίου) καμία διαπίστευση δεν θα γίνει δεκτή από τους διοργανωτές.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, στα τηλέφωνα: 210 607.54.05, 210 609.25.79 (09:00 – 17:00).