ΕΡΤ1 – ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών» 09.07.2016

ΕΡΤ1 – ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών» 09.07.2016

1929: Παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις Δημοτικές Εκλογές

 ΞΕΝΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

       «Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών»

 (Votes for Women: Wanted)

Ημερομηνία μετάδοσης: Σάββατο 9 Ιουλίου 2016, στις 19:40

 

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Γαλλίας 2011.

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γυναίκες άρχισαν μια οργανωμένη εκστρατεία για το δικαίωμα του εκλέγειν, ένα δικαίωμα που το 1905 στην Εδουαρδιανή Αγγλία, οι γυναίκες εξακολουθούσαν να μην έχουν. Αυτό ήταν μέχρι το 1928, που διαδηλώτριες, οι επονομαζόμενες σουφραζέτες, κέρδισαν τον αγώνα τους. Ως αποτέλεσμα της ένθερμης αποφασιστικότητάς τους, σε διάστημα 10 ετών, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε επαναπροσδιορίσει εντελώς την έννοια της ιδιότητας του  πολίτη,  αναγνωρίζοντας το καθολικό δικαίωμα ψήφου. Οι γυναίκες, που παραδοσιακά εθεωρούντο κατώτερες και στις οποίες δεν επιτρεπόταν η πολιτική ενασχόληση, μπορούσαν τώρα να εκφραστούν στο ίδιο επίπεδο με τους άνδρες.

Το ντοκιμαντέρ ανατρέχει στην ιστορία αυτής της επανάστασης, εστιάζοντας στην πορεία πέντε γυναικών που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη.