ΡΙΚ – Τροποποιήσεις προγράμματος 13 & 15.03.2021

ΡΙΚ – Τροποποιήσεις προγράμματος 13 & 15.03.2021

ΡΙΚ – Τροποποιήσεις προγράμματος

 ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

…………………………………………………………………..

18.00 Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)           

18.15   Η παρέες του Καρναβαλιού θυμούνται

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)           

19.20  Λούνα Παρκ

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)           

…………………………………………………………………… 

04.30 H ζωή μας ένα τραγούδι

(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

06.00  Η παρέες του Καρναβαλιού θυμούνται

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

07.00 Λούνα Παρκ    

(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

 …………………………………………………………………….

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

……………………………………………………………………… 

14.00  Κυπριώτικο Σκετς «Ένας βαθύς έρως (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

14.30  Η παρέες του Καρναβαλιού θυμούνται

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)           

15.30 Γυναίκα

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

……………………………………………………………………….. 

00.15 Γκολ και θέαμα

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

01.45  Η παρέες του Καρναβαλιού θυμούνται

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

02.45   Ειδήσεις

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

…………………………………………………………………………