ΡΙΚ- Τροποποιήσεις προγράμματος 13 & 20.10.2019

ΡΙΚ- Τροποποιήσεις προγράμματος 13 & 20.10.2019

Τροποποιήσεις προγράμματος ΡΙΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

…………………………………………………………………

18.15   Πεταλούδα (Ε)

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18.50  Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

19.25   Κάποτε το 80

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

20.00   Ειδήσεις

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

21.05  Κύπριοι το Κόσμου

            (ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΡΙΚ ΕΝΑ)

22.00 Άκου να Δείς (Ε)

            (DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)      

23.00   Ειδήσεις

            (ΑΠΟ ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.15   Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική

            (ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)

23.30  Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία

            (DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)    

00.00  Χωρίς Αποσκευές (Ε)

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

…………………………………………………………………

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

………………………………………………………………..

18.15   Πεταλούδα (Ε)

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18.50 Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

19.25   Κάποτε το 80

           (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

20.00   Ειδήσεις

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

21.05  Αθλητική Κυριακή

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

21.30  Κύπριοι το Κόσμου

            (ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΡΙΚ ΕΝΑ)

22.00 Άκου να Δείς (Ε)

            (DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)    

23.00   Ειδήσεις

            (ΑΠΟ ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.15   Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική

            (ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ)

23.30   Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία

            (DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)    

00.00  Κάποτε το 80

           (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

……………………………………………………………