ΡΙΚ- Τροποποίηση προγράμματος 03.10.2019

ΡΙΚ- Τροποποίηση προγράμματος 03.10.2019

Τροποποίηση προγράμματος ΡΙΚ

 

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

 06.45  Πρώτη Ενημέρωση

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

 09.30   Όμορφη μέρα-κάθε μέρα

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

 11.30  Από μέρα σε μέρα

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

 14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

 15.35   Χρυσές Συνταγές

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

 16.30 Happy Hour

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18.00   Ειδήσεις και στη νοηματική

            (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18.25   Πέτρινο Ποτάμι (Ε)

            (ΑΡΧΕΙΟ)

19.25  Καμώματα τζι Αρώματα

            (ΑΠΟ ΡΙΚ ΕΝΑ)

20.00 Ειδήσεις

          (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

21.00   Πολιτιστικό Δελτίο

          (ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

21.05   Χάλκινα Χρόνια 

          (ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

22.00   Τα Ρόδα της Οργής (Ε)

          (ΑΡΧΕΙΟ)

23.00   Ειδήσεις

          (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.05 Χρυσές Συνταγές

        (ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.55  Ειδήσεις στην αγγλική και τουρκική

         (ΑΠΟ ΡΙΚ ΔΥΟ)

24.00   Εμείς κι ο Κόσμος μας

          (ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

 01.00  Όμορφη Μέρα

         (ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

 03.30  Ειδήσεις

          (ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

04.30  Πέτρινο Ποτάμι (Ε)

         (ΑΡΧΕΙΟ)

05.30   Τα Ρόδα της Οργής (Ε)

           (ΑΡΧΕΙΟ)

06.30  Καμώματα τζι Αρώματα

           (ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

06.00  Χάλκινα Χρόνια

          (ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)