ΡΙΚ – Τροποποίηση προγράμματος 06.01.2020

ΡΙΚ – Τροποποίηση προγράμματος 06.01.2020

Τροποποίηση προγράμματος ΡΙΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

07.00   Θεία Λειτουργία

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

10.00  Τελετή Κατάδυσης Τιμίου Σταυρού

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

11.00 «Σήμερα τα Φώτα» (Ε)

(ΑΡΧΕΙΟ)

12.30 Κυπριώτικο Σκετς «Ο Έχων δύο χιτώνας» (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

13.00   Κυπριώτικο Σκετς «Τα Λουκάνικα, Ο Σκαλαπούνταρος τζαι ο μάστρε Πέρικλος» (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

13.30   Κυπριώτικο Σκετς «Ο Σκαλαπούνταρος» (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

14.30   ΠΑΡΕΒ

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

15.30   Χρυσές Συνταγές

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

16.30 Happy Hour

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18.00   Ειδήσεις και στη νοηματική

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18.25   Κυπριώτικο Σκετς «Εκούφανεν ο Φώτης» (Ε)

(ΑΠΟ ΡΙΚ ΕΝΑ)

19.25  Καμώματα τζι Αρώματα

(ΑΠΟ ΡΙΚ ΕΝΑ)

20.00 Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

21.00   Πολιτιστικό Δελτίο

(ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

21.05 Χάλκινα Χρόνια 

(ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

22.00   Τετ Α Τετ

(ME ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.00   Ειδήσεις

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.05   Χρυσές Συνταγές

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

23.55  Ειδήσεις στην αγγλική και τουρκική

(ΑΠΟ ΡΙΚΔΥΟ)

00.15   Κυπριώτικο Σκετς «Ο Σκαλαπούνταρος» (Ε)

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

01.15  Κυπριώτικο Σκετς «Ο Έχων δύο χιτώνας» (Ε)

(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

01.45   Κυπριώτικο Σκετς «Τα Λουκάνικα, Ο Σκαλαπούνταρος τζαι ο μάστρε Πέρικλος» (Ε)

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

02.15  Ειδήσεις

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

03.30  Κυπριώτικο Σκετς «Εκούφανεν ο Φώτης» (Ε)

(ΑΡΧΕΙΟ)

04.30   ΠΑΡΕΒ

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

05.30   Τετ Α Τετ

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

06.30  Καμώματα τζι Αρώματα

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

06.00  Χάλκινα Χρόνια

(ΑΠΟ DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)