ΡΙΚ – Τροποποίηση προγράμματος 25.09.2016

ΡΙΚ – Τροποποίηση προγράμματος 25.09.2016

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ RIK SAT

24-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διεύθυνση: ΡΙΚ-Τηλεόραση
Τ.Κ. 24824
1397 Λευκωσία-Κύπρος

Τηλέφωνο: 357-22-862426 / 22-862147
Fax: 357-22-330241
Email: despo.karpi@cybc.com.cy

www.riknews.com.cy

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

07:30 Θεία Λειτουργία
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

10:15 Πέτρινο Ποτάμι (Ε)
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

11:30 Τα Ρόδα της Οργής (Ε)
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

12:30 Η Κύπρος Κοντά σας (Ε)
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

13:30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

14:00 Ειδήσεις
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

14:10 «Γαλατείας και Πυγμαλίωνος» (Ε)
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

15:10 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)
«Η Λυμπουρκά»
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

16:00 Τετ-Α-Τετ (Ε)
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

17:30 Σπίτι στη Φύση (Ε)
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18:00 Ειδήσεις
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18:15 Μάθε τέχνη κι άσ’τηνε (Ε)
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

18:50 Καμώματα Τζι Αρώματα (Ε)
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

20:00 Ειδήσεις
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

21:30 Η Παροικία μας
(ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Συνέχεια)

22:30 Μάθε τέχνη κι άσ’τηνε (Ε)
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

23:00 Ειδήσεις
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

23:15 Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
(ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ)

23:30 Τα ρόδα της Αυγής (Ε)
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

00:30 Σπίτι στη Φύση (Ε)
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

01:00 Η Κύπρος κοντά σας (Ε)
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

02:00 Ειδήσεις
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

03:30 «Γαλατείας και Πυγμαλίωνος» (Ε)
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

04:30 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)
«Η Λυμπουρκά»
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

05:15 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

06:00 Καμώματα Τζι Αρώματα (Ε)
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)

07:00 Μάθε τέχνη κι άστηνε (Ε)
(DELAY ΡΙΚ ΕΝΑ)