ΕΡΤ-Ανακοίνωση για προβολή δράσεων Χρυσής Αυγής 23.11.2016

ΕΡΤ-Ανακοίνωση για προβολή δράσεων Χρυσής Αυγής 23.11.2016

Σε απάντηση των όσων αναπαράγονται από εφημερίδες και ιστολόγια σχετικά με την προβολή των κοινοβουλευτικών δράσεων του κόμματος της Χρυσής Αυγής, η διοίκηση της ΕΡΤ επισημαίνει τα εξής:

  1. Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται εκ της κείμενης νομοθεσίας περί πολυφωνίας να καλύπτει τη δραστηριότητα όλων ανεξαιρέτως των κοινοβουλευτικών κομμάτων, χωρίς να έχει την οιανδήποτε δυνατότητα παρέμβασης επ’ αυτών.
  2. Ειδικότερα, για την προβολή των δράσεων της Χρυσής Αυγής, το ΕΣΡ με τις υπ’ αριθμ. 290 και 299/17.09.15 αποφάσεις του επέβαλε στην ΕΡΤ τη διοικητική κύρωση της συστάσεως, επειδή έκρινε ότι δεν προέβαλε τις θέσεις της Χρυσής Αυγής, όπως επιβάλλει η αρχή της αναλογικής ισότητας. Οι εν λόγω αποφάσεις είναι ανηρτημένες στη Διαύγεια προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.
  3. Δεδομένης της αντίφασης που δημιουργείται μεταξύ του ως άνω περιγραφομένου πλαισίου και της πρόβλεψης στον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ περί μη προβολής από αυτήν ρητορικής ρατσιστικού ή φυλετικού μίσους (άρθρο 3 του Ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015), η διοίκηση της εταιρείας απηύθυνε εκ νέου ερώτημα προς το ΕΣΡ, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει επί της δέουσας διαχείρισης του εν λόγω θέματος.

Η ΕΡΤ ευχαριστεί θερμώς όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες, οι οποίοι με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις τους διευκολύνουν το έργο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για την προώθηση του δημοκρατικού διαλόγου.