ΕΡΤ2 – Ενημερωτικό σημείωμα και τροποποίηση προγράμματος | 22 & 23.06.2024

ΕΡΤ2 – Ενημερωτικό σημείωμα και τροποποίηση προγράμματος | 22 & 23.06.2024

ΕΡΤ2 – Ενημερωτικό σημείωμα και τροποποίηση προγράμματος 

Για να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα του προγράμματος, πατήστε εδώ.
Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.