ΕΡΤ2 – Ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος: Εκπομπές, συναυλία, ξένες ταινίες | 15-20.06.2024

ΕΡΤ2 – Ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος: Εκπομπές, συναυλία, ξένες ταινίες | 15-20.06.2024

ΕΡΤ2 – Ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος

Για να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα του προγράμματος, πατήστε εδώ.
Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.