ΕΡΤ2: Ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος – Ξένη σειρά: «Βασίλισσες» | 08-16.06.2022

ΕΡΤ2: Ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος – Ξένη σειρά: «Βασίλισσες» | 08-16.06.2022

ΕΡΤ2 – Ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος

Για να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα προγράμματος, πατήστε εδώ.
Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.