ΕΡΤ2 – Τροποποιήσεις προγράμματος: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ | 12-14.01.2022

ΕΡΤ2 – Τροποποιήσεις προγράμματος: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ | 12-14.01.2022

Τροποποιήσεις προγράμματος ΕΡΤ2

Για να δείτε τις τροποποιήσεις, πατήστε εδώ.
Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό, πατήστε εδώ.